Moja strona
Strona główna
O mnie
Kontakt

Imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania Uczelnia Kierunek studiów
Iza Saj 31.XII.2000r. Zamość Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej bioanalityka


Zamość to miasto w południowej części województwa lubelskiego.
Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych
i turystycznych województwa, a zwłaszcza
Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu
architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta
bywa nazywany „perłą renesansu”, „miastem arkad”
i „Padwą północy”. Pod względem liczby ludności zajmuje
w województwie 2. miejsce
(63 813 mieszkańców), natomiast pod względem
powierzchni plasuje się
na 10. miejscu. W 1992 r. zamojskie Stare
Miasto zostało wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Obiekty kulturalne:
 • Zamojski Dom Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego
 • Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”
 • Muzeum Zamojskie
 • Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”
 • Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Martyrologii „Rotunda”
 • Okręgowe Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego
 • Muzeum 3 Dywizji Piechoty Legionów
 • Centrum „Synagoga” z Multimedialnym Muzeum Żydów Zamościa i Okolic
 • „Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska”
 • Galeria Fotografii „Ratusz”
 • Galeria Liceum Plastycznego „Pod Madonną”
 • Galeria Młodych „Okrąglak”
 • Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
 • Książnica Zamojska im. Stanisława Zamoyskiego
 • Biblioteka Pedagogiczna
 • Archiwum Państwowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej -uczelnia publiczna
z siedzibą w Lublinie, powołana do życia w 1944 roku,
jako piąty uniwersytet w Polsce.
Wydziały:
 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Wydział Politologii
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zamiejscowy w Puławach
Historia
Uniwersytet został powołany do życia 23 października 1944 roku
jako uczelnia państwowa. Początkowo funkcjonował z
czterema wydziałami: Lekarskim, Przyrodniczym,
Rolnym i Weterynaryjnym, lecz w ciągu niecałych trzech miesięcy
powstał piąty - Wydział Farmaceutyczny. Uroczysta inauguracja pierwszego
roku akademickiego miała miejsce 14 stycznia 1945 roku.
Kadrę naukową stanowiło
wówczas 42 profesorów, m.in. z uczelni Lwowa i Wilna.
Studia podjęło 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem
Uniwersytetu był zoolog prof. Henryk Raabe.

Ten profil Uniwersytetu utrzymał się do lat 50 XX wieku.
W 1949 roku uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Rok później z Uniwersytetu
wydzielono fakultety: Lekarski i Farmaceutyczny, które dały podstawę
Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetowi Medycznemu). W 1951 istniejący już
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały:
Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Rok
później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 1953 roku Zootechniczny.


Znaczącą reorganizację struktury Uniwersytet przeżył w 1955 roku,
gdy wyodrębniono z niego Wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny,
które stały się podwalinami Akademii Rolniczej, obecnie
Uniwersytetu Przyrodniczego. W drugą połowę
lat 50. Uniwersytet wkraczał z czterema
wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki,
Fizyki i Chemii, Prawa oraz Humanistycznym.
Pracowało wówczas na Uczelni 414
osób, w tym 55 profesorów
i docentów oraz 145 pomocniczych pracowników
naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy.
Kolejność nazwisk patronki wymienianych
w nazwie Uniwersytetu
została przejęta z języka francuskiego. Prawo nie
daje możliwości zmiany nazwy uczelni jej władzom.
Sama patronka UMCS używała zamiennie
obu form pisowni swego nazwiska.

bioanalityka - kierunek studiów, podczas którego
przedmioty specjalizacyjne wyposażają
w wiedzę i umiejętności przydatne w
pracy naukowej badawczej
i analitycznej. Poznaje się:
procedury pozyskiwania materiału biologicznego
z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych;
techniki przygotowania próbek do analiz;
teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy
biochemicznej i instrumentalnej; zasady statystycznej
analizy i opracowania uzyskanych wyników; możliwości
stosowania metod bioanalitycznych do badań
na różnych poziomach organizacji biosfery.